Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen Sellvation marketing BV en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Sellvation marketing BV gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30159010. Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

download de Algemene Voorwaarden